Valorile unităţii de învăţământ

            Activităţile care se desfăşura în gradinită se evidenţiază prin următoarele valori: responsabilitate, generozitate, cooperare, muncă în echipă, deschidere spre nou, devotament, libertate de exprimare, creativitate, respect pentru munca cu copiii, dorinţă de afirmare.

            Analiza SWOT                                                                                   

Puncte tari:

 • Copii cu frecvenţă foarte bună
 • O abordarea creativă şi interactivă a activităţilor desfăşurate
 • O bună colaborare cu părinţii, partenerii educaţionali şi comunitatea locală
 • Implicarea preşcolarilor în cadrul activităţilor educative extraşcolare
 • Parteneriatele încheiate cu instituţii reprezentative în comunitatea locală
 • Promovarea relaţiilor de colaborare şi de parteneriat, cu diferiţi factori (biserica, biblioteca, pompierii, poliţia, muzeul de istorie, teatrul de păpuşi)
 • Oferta de opţionale este diversificată in funcţie de opţiunile părinţilor
 • Rezultate deosebite obţinute în fiecare an şcolar la concursuri

 Puncte slabe:

 • Insuficienta implicare a părinţilor în actul educaţional şi administrativ datorată situaţiei materiale şi sociale a acestora
 • Slaba implicare şi reticenţa societăţilor economice de a efectua sponsorizări.

Oportunităţi

 • Oportunitatea de a exersa abilităţi prin activităţi nonformale, extracurriculare
 • Sprijinul acordat de părinţi şi de unele instituţii reprezentative ale municipiului
 • Organizarea unor demersuri educative şi experiente stimulative şi variate, desfăşurate în grupă şi în afara ei şi care oferă oprtunităti de a participa la activităti artistice, culturale, de educatie ecologică, educaţie rutieră şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
 • Cursuri de formare continuă a cadrelor didactice pentru stimularea creativităţii profesionale                     

Ameninţări

 • Natalitatea este într-o uşoară scădere
 • Migraţia forţei de muncă în străinătate
 • Mediul de afaceri este slab dezvoltat.