Istoric

Grădiniţa s-a înfiinţat in anul 1974 şi vine în întâmpinarea nevoilor educaţionale ale copiilor cu o ofertă de activităţi diversificată. Calitatea, diversitatea şi armonizarea actului educaţional cu cerinţele părinţilor, comunităţii locale,  a societăţii, profesionalismului, curajul colectivului de cadre didactice în găsirea altor căi şi modalităţi proprii de autoperfecţionare şi implementare a acestora în actul de predare – învăţare, grădiniţa oferă posibilitatea formării şi instruirii copiilor între 3-6 ani la nivelul unor cerinţe de maximă exigenţă astfel încât adaptarea la viaţa socială şi şcolară să fie un succes.

 

Povestea noastră minunată

Începe cu a fost odată

În cartierul Micro  cinci

Un loc ales pentru pitici

Unde cu greu s-a  construit

O grădiniță de  ”granit”

Dar nu una oarecare

Ci 9  poartă în spinare

Și care azi sărbătorește

44 de ani, împărătește

 

Pe parcursul celor 44 de ani de activitate, în grădiniţă şi-au legănat copilăria mii de copii.

             Directorii unităţii de învăţămant in perioada 1975-2018: 

  1. Poponete Rozica
  2. Stanciu Maria
  3. Vintiloiu Victoria
  4. Neamu Georgeta
  5. Toader Luminiţa
  6. Giuglea Maria
  7. Toader Nicoleta Daniela
  8. Stan Alina Loredana
  9. Toader Nicoleta Daniela
  10. Stan Alina Loredana