Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, asociat

Personal didactic

Cadrele didactice calificate care asigura procesul instructiv-educativ:
Director, Prof. Alina Loredana Stan
– 18 de cadre didactice : Antemir Ancuta, Anghel Mihaela, Arion Silvia Ionela, Barbu Cătălina, Botez Ecaterina, Cazan Marilena, Mușătoiu Mariana, Opriș Anca, Horhocea Arabela, Lupașcu Elena, Matache Mădălina, Oprea Oana, Hoarță Minodora, Negoiță Marina, Coman Marinela, Cristișor Ana Maria, Rotaru Cristina, Iancu Georgiana.

– 1 logoped – Prof. Baducu Teodora
– 1 profesor psiholog- Tanase Ionela

Personal didactic auxiliar
– 1 contabil – Perșinaru Mihaela
– 1 administrator – Ilie Gabriela
Personal nedidactic
– 5 bucătărese și muncitori bucătărie
– 9 îngrijitoare
– 1 spălătoreasă
– 1 mecanic de întreţinere

Personalul medical – asociat

Medic   – Pandele  Dana Cristina si 2 asistente medicale : Dumitrache Ronica, Pascu Genovica

Misiunea unităţii de învăţământ

             „Să dea aripi puiului de om, să-l înveţe să zboare spre cunoaştere, să-i facă zborul lin spre înălţimi”.

            Educaţia nu porneşte de la copil, ci de la educatoare”. De ce? Educatoarea oferă copiilor jocuri, activităţi, o sală frumoasă, un mediu în care să se simtă bine, un loc în care, în fiecare dimineaţă copilul vine cu plăcere. Copilul ştie că-n acest loc minunat îl aşteaptă o persoană dragă din viaţa lui. Aceste fiinţe minunate şi nevinovate sunt preocupate de a afla în fiecare dimineaţă noutăţile zilei, sunt doritori să exploreze necunoscutul pentru a afla informaţii noi. Activitatile derulate, vor rămâne înfiripate în memoria preşcolarilor dar şi a dăscălilor. Pasiunea educatoarei pentru ceea ce predă şi pentru profesia sa este cea care va stârni interesul copilului pentru conţinutul predat.

 

Grădiniţa azi

Astazi grădiniţa funcţionează cu:

9 de grupe cu program prelungit, in care sunt inscrişi 230 de copii  preşcolari ;

7 grupe de învăţământ tradiţional :

 • – 2 grupe mici,
 • – 2 grupe mijlocii,
 • – 3 grupe mari,

2 grupe de invatamânt alternativ:

 • – 1 grupă mica Step by step,
 • – 1 grupă Waldorf,

2 grupe de anteprescolari cu 50 de copii.

Grădiniţa este plină de viaţă, fiindcă în ea se adună zilnic sufletele fericite şi inocente a sute de copii. prilej de bucurie pentru părinţi care isi ştiu copiii in siguranţa

Grădiniţa   s-a modernizat treptat, devenind cea mai modernă din oraş.

 

Istoric

Grădiniţa s-a înfiinţat in anul 1974 şi vine în întâmpinarea nevoilor educaţionale ale copiilor cu o ofertă de activităţi diversificată. Calitatea, diversitatea şi armonizarea actului educaţional cu cerinţele părinţilor, comunităţii locale,  a societăţii, profesionalismului, curajul colectivului de cadre didactice în găsirea altor căi şi modalităţi proprii de autoperfecţionare şi implementare a acestora în actul de predare – învăţare, grădiniţa oferă posibilitatea formării şi instruirii copiilor între 3-6 ani la nivelul unor cerinţe de maximă exigenţă astfel încât adaptarea la viaţa socială şi şcolară să fie un succes.

 

Povestea noastră minunată

Începe cu a fost odată

În cartierul Micro  cinci

Un loc ales pentru pitici

Unde cu greu s-a  construit

O grădiniță de  ”granit”

Dar nu una oarecare

Ci 9  poartă în spinare

Și care azi sărbătorește

44 de ani, împărătește

 

Pe parcursul celor 44 de ani de activitate, în grădiniţă şi-au legănat copilăria mii de copii.

             Directorii unităţii de învăţămant in perioada 1975-2018: 

 1. Poponete Rozica
 2. Stanciu Maria
 3. Vintiloiu Victoria
 4. Neamu Georgeta
 5. Toader Luminiţa
 6. Giuglea Maria
 7. Toader Nicoleta Daniela
 8. Stan Alina Loredana
 9. Toader Nicoleta Daniela
 10. Stan Alina Loredana